අප අමතන්න


ෂෙන්සෙන් ටයිස් ටෙක්නොලොජි සමාගම, ලිමිටඩ්.


අමතන්න: සෝ යාඕ
දුරකථන:+ 86-75529974750
ෆැක්ස්: + 86-755-86069063
විද්යුත් තැපෑල:[email protected]
ලිපිනය: 3 / එෆ්, ගොඩනැගිල්ල A1, ටියැන්කෝ කාර්මික කලාපය, සික්සියාං, බඕආන් දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්
වෙබ් අඩවිය:www.tizecollar.com

විමසුම විමසන්න